Про спеціальність

Спеціальність "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем",

кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій.

Стрімка комп'ютеризація охопила не тільки виробництво, а і абсолютно всі сфери життя та діяльності суспільства. Не міг залишитися осторонь і агропромисловий комплекс.

У 2005 - 2006 навчальному році на відділенні електрифікації Новокаховського коледжу розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю "Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем".

Випускники отримують кваліфікацію "Фахівець з інформаційних технологій" і робочу професію "Оператор комп'ютерного набору"; вони підготовані до роботи на промислових і аграрних підприємствах, у комп'ютерних центрах, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних, банківських установах, в установах Міністерств промислової і аграрної політики України.

Наші студенти мають право вступу на третій курс ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр». Це дає можливість забезпечити державу і наш регіон, зокрема, висококваліфікованими фахівцями в галузі інформаційних технологій.


Підготовка фахівців здійснюється за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, навчальні плани підготовки відповідають державному стандарту вищої освіти в Україні.

Навчання на відділенні відбувається у спеціально адаптованих аудиторіях забезпечених підручниками та технічними засобами навчання, сучасною організаційною технікою в комп’ютерних класах з виходом в мережу Internet.

Студенти мають змогу щоденно працювати на персональному комп’ютері, опановувати програмні продукти, що сприяє підготовці сучасних висококваліфікованих фахівців, яких потребують сьогодні ринкові умови.

Вагомою складовою навчального процесу є практичне навчання. Відповідно до навчальних планів протягом усього періоду навчання студенти проходять різні види навчальних, технологічних та переддипломних практик.


Базою для проходження практик є базові провідні підприємства міста та Херсонщини, фермерські господарства, навчально – дослідне господарство коледжу.

З кожного виду практики на відділенні існує програма практики, методичне забезпечення та щоденники-звіти.

Як результат проведення практик проводяться конкурси "Кращий за професією".

Студентам надається можливість пройти практичну підготовку, перейняти досвід ведення сільського господарства в Німеччині, Данії, Швеції, Голландії, Великобританії.

Студенти мають можливість продовжити навчання на III курсі у Таврійському державному агротехнологічному університеті м. Мелітополь, престижних ВНЗ міст Одеси, Миколаїва, Херсона, Дніпропетровська, Харкова та інших містах України.

За період навчання студенти додатково оволодівають робітничою професією:

  • "Конторський службовець" (бухгалтерія);
  • "Водій категорії "В";
  • "Оператор комп'ютерного набору".

Випускники відділення економіки та комп'ютерних технологій одержують знання і практичні навички, що дозволяють йому успішно працювати на підприємствах та організаціях усіх форм власності, державних установах, органах виконавчої влади, казначействі, податковій інспекції, страхових компаніях та інших галузях економіки.

На ринку праці м. Нова Каховка та регіону вже звичайним став високий попит на випускників економічного відділення.